VANNSKADE – BANE 1 STENGT
Sommeren 2014 hadde Steinkjerhallen en vannskade på deler av bane 1 i håndballhallen.
Denne skaden skal nå utbedres, med opptørking og utbytting på deler av gulvet.
Dette arbeidet starter onsdag 17. september 2014 og vil pågå noen uker. Er vi heldige så gjøres jobben på 3-4 uker.
Det betyr at halve bane 1 vil stenges fom 17. september 2014 og til skaden er utbedret. Andre halvdel vil stå fritt til disposisjon til skole/klubber/lag som normalt har treningstid på banen.  Vi legger ut det mobile håndballgulvet i Friidrettshallen. Skoler/klubber/lag som normalt har treningstid på bane 1 i håndballhallen benytter dette gulvet.
For å beskytte friidrettshallen kan vi ikke tillate noen form for klisterbruk på håndballgulvet i friidrettshallen.  Vi oppfordrer skoler/klubber/lag til intern og rokkere internt på treningstimene slik at de lag som bruker klister trener i håndballhallen. Det må under noen omstendighet ikke benyttes klister i friidrettshallen.
Vi er fullstendig klar over at dette medfører dårligere kvalitet på treninger for alle parter og beklager det, men vi kommer ikke unna denne reparasjonen.
Alle brukere vil holdes løpende orientert om fremdriften på utbedringsarbeidet.

RUM/SUM-SAMLINGER VIL HØSTEN 2014 ARRANGERES SLIK:
Tir 16/9, bane 1
Ons 24/9, bane 2
Tir 21/10, bane 2
Ons 29/10, bane 1
Tir 18/11, bane 1
Ons 26/11, bane 2
Tir 9/12, bane 2
Ons 17/12, bane 1
Alle dager kl 1530-1930. De lag som har treningstid på gjeldende bane må vike. Ønskes alternativ tid så ta kontakt på treningstid@steinkjerhallen.no

TRENINGSTID SESONGEN 2014/15
Nå er timene i alle haller i Steinkjerhallen fordelt for neste sesong. Sesongen starter og timene er disponible fra mandag 18. august 2014. Nedenfor finner du alt av opplysninger.
Fordeling treningstid haller 2014/15
Leiepremisser 2014/15
Bruksregler
Priser fra 1. juni 2014

KANTINE
Vi har nå fått egen kafeteria. Den ligger like innenfor inngangspartiet og er det første du møter når du kommer til Steinkjerhallen.  Den er åpen på hverdager kl 1000-1300. Her er selvsagt alle velkomne :)

ÅRSKORT FRIIDRETTSHALL
En kan fra nå av kjøpe personlige kort som gjelder for trening i friidrettshallen alle dager i tiden 0500-2300. Unntaket er når det er større arrangement der. Kortene kjøpes hos personalet i hallen.
Priser årskort:
Ungdomskort under 16 år: kr 1000
Voksenkort fra 16 år: kr 2388
Dagsbillett: kr 65

Nord-trøndersk idretts storstue. Aktivitetssenter for folk i alle aldre. 1.500 til 2.000 besøkende hver dag. Rundt 500.000 besøk per år. Unike kompakt samling av ulike anlegg som gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett.