FORDELING TRENINGSTID HALLER SESONGEN 2015/16
Fordelingen av treningstimer i Steinkjerhallen for sesongen 2015/16 finner du her.
Timene er disponible fra mandag 17. august 2015.

TRENINGSTID SESONGEN 2015/16
Da er det igjen tid for å søke om treningstid i Steinkjerhallen for neste sesong. Dette gjelder; friidrettshall, gym/turnhall og håndballhall. Søknadsfristen er fredag 22. mai 2015. Sesongen starter og timene er disponible fra mandag 17. august 2015. Nedenfor finner du alt av opplysninger.
Søknadsskjema haller 2015/16
Leiepremisser 2015/16
Bruksregler 2015/16
Priser fra 1. juni 2015

NY EPOSTADRESSE TIL KANTINA/KJØKKENET I STEINKEJRHALLEN
Den er: kantine@steinkjerhallen.no Bestillinger og forespørsler kan også gjøres til telefon 45962711.

MELDING ANG PARKERINGSFORHOLD – BYGGEPLASS.
Pga bygging av parkeringsplasser, delvis parkering langt unna hovedinngang og noe kronglete adkomst, åpnes fra i dag av friidrettshallen for inn og utgang. Hovedinngangen vil i tillegg være åpen som vanlig.
Håper på forståelse for problematikken, men dette må vi igjennom for å få det veldig bra senere.

FØRSTEHJELPSUTSTYR
Vi minner om at det er lagene i hver klubb/leietakeres ansvar å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig under aktivitet i Steinkjerhallen.
Det oppleves veldig ofte at vi blir spurt om is, plaster, bomull, pyrisept, osv. Vi kan ha noe førstehjelpsutstyr tilgjengelig men det går fort tomt hos oss etter hvert som vi kjøper inn. Å ha dette i orden er en billig forsikring.

PARKERING UTENFOR STEINKJERHALLEN
Det er med glede vi kan informere om at arbeidet med utomhus- og parkeringsareal utenfor Steinkjerhallen vil starte nå i november 2014.
Arbeidet er oppdelt og vil bli utført i flere bolker, men likevel vil anlegget berøre dagens parkeringsmuligheter. Nord for dagens parkeringsareal er det opparbeidet avlastende parkering i anleggstiden og brukere må  forberede seg på å benytte denne i anleggstiden.
Dette betyr at vi går inn i en ny periode med anleggmaskiner og byggeplass, men det vil bli veldig bra når det står ferdig.

ÅRSKORT FRIIDRETTSHALL
En kan fra nå av kjøpe personlige kort som gjelder for trening i friidrettshallen alle dager i tiden 0500-2300. Unntaket er når det er større arrangement der. Kortene kjøpes hos personalet i hallen.
Priser årskort:
Ungdomskort under 16 år: kr 1000
Voksenkort fra 16 år: kr 2388
Dagsbillett: kr 65

Nord-trøndersk idretts storstue. Aktivitetssenter for folk i alle aldre. 1.500 til 2.000 besøkende hver dag. Rundt 500.000 besøk per år. Unike kompakt samling av ulike anlegg som gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett.