JULEN 2014
Steinkjerhallen har julestengt fom tir 23. desember kl 1530 tom fredag 2. januar kl 0800.
Det vil være anledning til å bruke hallen for kortkunder og treningssentret sine kunder selv om anlegget er stengt. Det blir trening i hallene for de som ønsker det følgende dager:
Lørdag 27. desember kl 1000-1700. Kun turnhall, gymsal og friidrettshall
Søndag 28. desember fra kl 1300. Alle haller.
Mandag 29. desember fra kl 0900-1500. Alle haller.
Tirsdag 30. desember fra kl 0900. Alle haller.
Onsdag 31. desember fra kl 0900-1200. Alle haller.
Send egen bestilling innen 22 des 2014 til epost: treningstid@steinkjerhallen.no

BRUKER/FORDELINGSMØTE KUNSTGRESS VINTEREN 2015
Det innkalles herved til bruker/tildelings-møte tirsdag 25 november 2014 i auditoriet i Steinkjerhallen kl. 18.00.
Det tildeles tid på kunstgressbanen(e) for perioden fra januar og utover våren. Vi ber om at lagene søker om treningstid for denne perioden på epost: treningstid@steinkjerhallen.no innen 21. november 2014. Det er viktig at alle lag som har tenkt og bruke banen etter jul, møter opp på dette møtet.

PARKERING UTENFOR STEINKJERHALLEN
Det er med glede vi kan informere om at arbeidet med utomhus- og parkeringsareal utenfor Steinkjerhallen vil starte nå i november 2014.
Arbeidet er oppdelt og vil bli utført i flere bolker, men likevel vil anlegget berøre dagens parkeringsmuligheter. Nord for dagens parkeringsareal er det opparbeidet avlastende parkering i anleggstiden og brukere må  forberede seg på å benytte denne i anleggstiden.
Dette betyr at vi går inn i en ny periode med anleggmaskiner og byggeplass, men det vil bli veldig bra når det står ferdig.

RUM/SUM-SAMLINGER VIL HØSTEN 2014 ARRANGERES SLIK:
Tir 18/11, bane 1
Ons 26/11, bane 2
Tir 9/12, bane 2
Ons 17/12, bane 1
Alle dager kl 1530-1930. De lag som har treningstid på gjeldende bane må vike. Ønskes alternativ tid så ta kontakt på treningstid@steinkjerhallen.no

TRENINGSTID SESONGEN 2014/15
Nå er timene i alle haller i Steinkjerhallen fordelt for neste sesong. Sesongen starter og timene er disponible fra mandag 18. august 2014. Nedenfor finner du alt av opplysninger.
Fordeling treningstid haller 2014/15
Leiepremisser 2014/15
Bruksregler
Priser fra 1. juni 2014

KANTINE
Vi har nå fått egen kafeteria. Den ligger like innenfor inngangspartiet og er det første du møter når du kommer til Steinkjerhallen.  Den er åpen på hverdager kl 1000-1300. Her er selvsagt alle velkomne :)

ÅRSKORT FRIIDRETTSHALL
En kan fra nå av kjøpe personlige kort som gjelder for trening i friidrettshallen alle dager i tiden 0500-2300. Unntaket er når det er større arrangement der. Kortene kjøpes hos personalet i hallen.
Priser årskort:
Ungdomskort under 16 år: kr 1000
Voksenkort fra 16 år: kr 2388
Dagsbillett: kr 65

Nord-trøndersk idretts storstue. Aktivitetssenter for folk i alle aldre. 1.500 til 2.000 besøkende hver dag. Rundt 500.000 besøk per år. Unike kompakt samling av ulike anlegg som gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett.