ÅPNINGSTIDER JULA 2015

23. desember til kl. 16:00
27. desember fra kl. 12:00 – 21:00
28., 29., 30. desember fra kl 08:00 – 22:00
2. januar fra kl 09:00 – 14:00
3. januar fra kl 14:00 – 21:30

Klubber og lag med tildelt treningstid har tilgang til treningsflatene på åpningsdagene.
Ønsker dere å bestille treningstid ta kontakt med Steinkjerhallen tlf 741 67 100
Det er mulig å bestille treningsflater og turnhall også på dagtid på datoer ovenfor.

SYKKEL I STEINKJERHALLEN
Steinkjerhallen tilbyd sykkeltrening i friidrettshallen følgende dager og tidspunkt:
Onsdager fra kl. 19:30 – 21:00 og søndager fra kl. 17:0019:00
Her er det ingen krav til type sykkel eller dekk.
Hver deltager melder seg på ved å sende SMS til 91129985 med navn og adresse, og vi sender faktura 4 desember og 4. januar.
Tilbudet gjelder ut mars 2016.
Ønsker alle velkommen til sykkeltrening i Steinkjerhallen.

Pris pr gang per deltager kr 75,-

FORDELINGSMØTE KUNSTGRESS FOM JANUAR 2016
Det innkalles herved til bruker/tildelings-møte tirsdag 17. november 2015 i auditoriet i Steinkjerhallen kl. 18.00.  Det tildeles tid på kunstgressbanen(e) for perioden fra januar 2016 og utover våren.  Vi ber om at lagene søker om treningstid for denne perioden på epost: treningstid@steinkjerhallen.no innen 16. november 2015.
Det er viktig at alle lag som har tenkt og bruke banen etter jul, møter opp på dette møtet. Velkommen.

INNGANG I FRIIDRETTSHALL
Tirsdag 13. oktober 2015 stenges dør i friidrettshall som er brukt som inngang/utgang. All trafikk inn og ut av anlegget går via hovedinngang.

Parkeringsplass nord er ferdigstilt
Nye parkeringsskilt er oppsatt. Alle brukere må merke seg skiltbestemmelsene.  Det er etablert en særskilt oppstillingsplass for mopeder/motorsykler på den nye parkeringsplassen, og heretter er det ikke er tillatt med parkering utenfor hovedinngangene.  Parkeringsetaten i Steinkjer kommune vil også håndheve parkeringsreglene på dette området.  Overtredelser (parkering utenom oppmerkede plasser, innsperring av andre biler, parkering på grøntarealer, misbruk av HC-plasser og(gjesteplasser) kan medføre kontrollavgift, og evt. fjerning for førers regning og risiko.
Eventuell ileggelse av kontrollavgift er en sak mellom fører av kjøretøy og Parkeringsetaten i Steinkjer kommune.  Steinkjerhallen AS og Steinkjer videregående skole er derfor ikke klageinstans her.

NY DAGLIG LEDER
Steinkjerhallen AS ønsker Kenneth Karlsen velkommen som ny daglig leder. Han har sin første dag på jobb mandag 14. september 2015. Han kan nåes på epost: kenneth.karlsen@steinkjerhallen.no eller telefon 474 17 335.

SONESAMLINGER HÅNDBALL
NHF-RMN skal ha sonesamlinger på følgende datoer/tider:
Onsdag 18 nov 2015 klokken 1530-1930 bane 1
Torsdag 17 des 2015 klokken 1530-1930 bane 1
Disse dagene/tidspunktene vil treningstid falle bort på oppført bane.

FORDELING TRENINGSTID HALLER SESONGEN 2015/16
Fordelingen av treningstimer i Steinkjerhallen for sesongen 2015/16 finner du her.
Timene er disponible fra mandag 17. august 2015.

TRENINGSTID SESONGEN 2015/16
Da er det igjen tid for å søke om treningstid i Steinkjerhallen for neste sesong. Dette gjelder; friidrettshall, gym/turnhall og håndballhall. Søknadsfristen er fredag 22. mai 2015. Sesongen starter og timene er disponible fra mandag 17. august 2015. Nedenfor finner du alt av opplysninger.
Søknadsskjema haller 2015/16
Leiepremisser 2015/16
Bruksregler 2015/16
Priser fra 1. juni 2015

NY EPOSTADRESSE TIL KANTINA/KJØKKENET I STEINKEJRHALLEN
Den er: kantine@steinkjerhallen.no Bestillinger og forespørsler kan også gjøres til telefon 45962711.

MELDING ANG PARKERINGSFORHOLD – BYGGEPLASS.
Pga bygging av parkeringsplasser, delvis parkering langt unna hovedinngang og noe kronglete adkomst, åpnes fra i dag av friidrettshallen for inn og utgang. Hovedinngangen vil i tillegg være åpen som vanlig.
Håper på forståelse for problematikken, men dette må vi igjennom for å få det veldig bra senere.

FØRSTEHJELPSUTSTYR
Vi minner om at det er lagene i hver klubb/leietakeres ansvar å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig under aktivitet i Steinkjerhallen.
Det oppleves veldig ofte at vi blir spurt om is, plaster, bomull, pyrisept, osv. Vi kan ha noe førstehjelpsutstyr tilgjengelig men det går fort tomt hos oss etter hvert som vi kjøper inn. Å ha dette i orden er en billig forsikring.

PARKERING UTENFOR STEINKJERHALLEN
Det er med glede vi kan informere om at arbeidet med utomhus- og parkeringsareal utenfor Steinkjerhallen vil starte nå i november 2014.
Arbeidet er oppdelt og vil bli utført i flere bolker, men likevel vil anlegget berøre dagens parkeringsmuligheter. Nord for dagens parkeringsareal er det opparbeidet avlastende parkering i anleggstiden og brukere må  forberede seg på å benytte denne i anleggstiden.
Dette betyr at vi går inn i en ny periode med anleggmaskiner og byggeplass, men det vil bli veldig bra når det står ferdig.

ÅRSKORT FRIIDRETTSHALL
En kan fra nå av kjøpe personlige kort som gjelder for trening i friidrettshallen alle dager i tiden 0500-2300. Unntaket er når det er større arrangement der. Kortene kjøpes hos personalet i hallen.
Priser årskort:
Ungdomskort under 16 år: kr 1000
Voksenkort fra 16 år: kr 2388
Dagsbillett: kr 65

Nord-trøndersk idretts storstue. Aktivitetssenter for folk i alle aldre. 1.500 til 2.000 besøkende hver dag. Rundt 500.000 besøk per år. Unike kompakt samling av ulike anlegg som gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett.