STEINKJERHALLEN PÅSKEN 2015
Steinkjerhallen stenger onsdag 1. april kl 1200. Vanlig åpning fom tirsdag 7. april.
Kantinen er stengt hele uke 14.

NY EPOSTADRESSE TIL KANTINA/KJØKKENET I STEINKEJRHALLEN
Den er: kantine@steinkjerhallen.no

MELDING ANG PARKERINGSFORHOLD – BYGGEPLASS.
Pga bygging av parkeringsplasser, delvis parkering langt unna hovedinngang og noe kronglete adkomst, åpnes fra i dag av friidrettshallen for inn og utgang. Hovedinngangen vil i tillegg være åpen som vanlig.
Håper på forståelse for problematikken, men dette må vi igjennom for å få det veldig bra senere.

FØRSTEHJELPSUTSTYR
Vi minner om at det er lagene i hver klubb/leietakeres ansvar å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig under aktivitet i Steinkjerhallen.
Det oppleves veldig ofte at vi blir spurt om is, plaster, bomull, pyrisept, osv. Vi kan ha noe førstehjelpsutstyr tilgjengelig men det går fort tomt hos oss etter hvert som vi kjøper inn. Å ha dette i orden er en billig forsikring.

BRUK KUNSTGRESS VINTEREN 2015
Det er tildelt tid på kunstgressbanen(e) for perioden fra januar og utover våren.
KGB ved Campingen er åpen fra uke 11. Ved evt snø vil den bli brøytet på dagtid men ikke på kvelder og helger.
Treningstid/kamptid bestilles på epost: treningstid@steinkjerhallen.no

PARKERING UTENFOR STEINKJERHALLEN
Det er med glede vi kan informere om at arbeidet med utomhus- og parkeringsareal utenfor Steinkjerhallen vil starte nå i november 2014.
Arbeidet er oppdelt og vil bli utført i flere bolker, men likevel vil anlegget berøre dagens parkeringsmuligheter. Nord for dagens parkeringsareal er det opparbeidet avlastende parkering i anleggstiden og brukere må  forberede seg på å benytte denne i anleggstiden.
Dette betyr at vi går inn i en ny periode med anleggmaskiner og byggeplass, men det vil bli veldig bra når det står ferdig.

RUM/SUM-SAMLINGER VIL HØST/VINTER/VÅR 2014/15 ARRANGERES SLIK:
Onsdag 11. mars 2015, bane 1 kl 1530-1930
Onsdag 18. mars 2015, bane 2 kl 1530-1930
Torsdag 9. april 2015, bane 2 kl 1530-1930
Mandag 13. april 2015, bane 1 kl 1530-1930
Mandag 4. mai 2015, bane 2 kl 1530-1930
Tirsdag 5. mai 2015, bane 1 kl 1530-1930
De lag som har treningstid på gjeldende bane må vike. Ønskes alternativ tid så ta kontakt på treningstid@steinkjerhallen.no

TRENINGSTID SESONGEN 2014/15
Nå er timene i alle haller i Steinkjerhallen fordelt for neste sesong. Sesongen starter og timene er disponible fra mandag 18. august 2014. Nedenfor finner du alt av opplysninger.
Fordeling treningstid haller 2014/15
Leiepremisser 2014/15
Bruksregler
Priser fra 1. juni 2014

KANTINE
Vi har nå fått egen kafeteria. Den ligger like innenfor inngangspartiet og er det første du møter når du kommer til Steinkjerhallen.  Den er åpen på hverdager kl 1000-1300. Her er selvsagt alle velkomne :)

ÅRSKORT FRIIDRETTSHALL
En kan fra nå av kjøpe personlige kort som gjelder for trening i friidrettshallen alle dager i tiden 0500-2300. Unntaket er når det er større arrangement der. Kortene kjøpes hos personalet i hallen.
Priser årskort:
Ungdomskort under 16 år: kr 1000
Voksenkort fra 16 år: kr 2388
Dagsbillett: kr 65

Nord-trøndersk idretts storstue. Aktivitetssenter for folk i alle aldre. 1.500 til 2.000 besøkende hver dag. Rundt 500.000 besøk per år. Unike kompakt samling av ulike anlegg som gir rike muligheter for mosjonsidrett, breddeidrett og toppidrett.