Smitteregler i Steinkjerhallen

booking
Steinkjerhallen

Smitteregler i Steinkjerhallen

Nasjonale smitteregler gjelder. Det vil si:

  1. 1 meter avstand. 2 meter ved intensiv trening
  2. Påbud om munnbind hvis 1 meter ikke kan overholdes. Gjelder ikke på selve treningsflaten.
  3. Spriting av hender ved inngang til Steinkjerhallen.

Nasjonale regler for Idretts- og fritidsaktiviteter:

Barn og unge under 20 år:

Anbefales å gjennomføres utendørs så langt det er mulig. Ingen antallsbegrensning verken ved utendørs eller innendørs organisert trening eller øving.

Voksne over 20 år:

Anbefales å gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Ved gjennomføring av innendørs organisert trening/øving anbefales grupper på inntil 20 personer, god avstand der det er mulig for å kunne utøve aktiviteten, minst to meter avstand ved høyintensiv trening.

Toppidretten kan gjennomføres som normalt.

Treninger i Steinkjerhallen:

Det vil i perioden være stengt kun for sykkel i Steinkjerhallen.

For alle idretter gjelder hver enkelt idretts smitteveileder i tillegg til nasjonale smitteregler som nevnt over.

Hoveddør til Steinkjerhallen vil i ukedagne være stengt i tidsrommet 1530 – 2300. Trenere, lagleder og oppmenn har fått eller kan få tildelt adgangsbrikke. Helgedager er døren stengt i hele åpningstiden.

Lag møter samlet på ulike plasser i vedhovedinngang, og går samlet til treningsflaten.

Kun de som skal trene har adgang til Steinkjerhallen.

Klatrevegg og Styrkerom:

Sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene og renhold, fastsette hvor mange som maks kan være i lokalene og sørge for at dette blir overholdt.

Registrere opplysninger til gjester.

Kun de som skal trene har adgang til Steinkjerhallen.

Arrangement:

Offentlige arrangementer innendørs:

  • Uten faste tilviste plasser: Maks 50 personer.

Med faste tilviste plasser: Kohorter på 3×200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene.

  • Registrering av gjester som samtykker til det.

Arrangør skal legge til rette for at man skal kunne holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 1-meterskravet gjelder ikke når alle i publikum kan ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Tilbake til nyhetsarkiv