Bruksregler

booking

Bruksregler for Steinkjerhallen

Gjør oppmerksom på at dette dokumentet kan få endringer i løpet av året. Dette skyldes at Steinkjerhallen nye og helt andre forutsetninger for drift, og endringer kan være nødvendig for at vi skal ha et anlegg som er funksjonelt for alle leietagere. Endringer i bruksregler legges ut på vår hjemmeside.

Generelle bestemmelser

 1. Skolens reglement gjelder også i Steinkjerhallen i skoletida.
 2. Røyking forbudt i Steinkjerhallen
 3. Utesko som forsøpler miljøet, tas av før dere går inn i Steinkjerhallen
 4. Kun innesko benyttes på treningsflatene
 5. Klisterforbud på alle treningsflater i Steinkjerhallen (se spesielle bestemmelser)
 6. Utstyr og søppel ryddes bort av hver enkelt leietager etter endt trening
 7. Mat og sukkerholdige drikker/kaffe skal ikke være på treningsflatene
 8. Garderober er en del av leieprisen, og må brukes hensynsfullt
 9. Oppdages hærverk eller det er uhell, rapporter til driftspersonell/lærer/trener
 10. Hærverk som oppdages av hallens personell, blir fakturert den parten/personen som er leietager
 11. Vis alltid hensyn til andre leietagere
 12. Rigging/nedrigging inngår i leietiden
 13. Foreldre/publikum skal oppholde seg tribuner.
 14. Vesentlig brudd på bestemmelsene medfører utvisning fra Steinkjerhallen
 15. Signert kontrakt med leietagere ved kort/langtidsleie skal være i orden før 1. trening iverksettes

Hvis spørsmål, ta kontakt med driftspersonell, telefon 74167100.
Egne bestemmelser er gjeldende ved utleie til konserter, messer el.

 

Spesielle bestemmelser for enkelthallene:

Flerbrukshallen / med 3 håndballbaner
 1. Sprayklister aksepteres
 2. Utstyr som leies leveres/settes tilbake til anvist sted.
 3. Vær alltid presis på og av hallflaten som leies.
Turnhallen
 1. Utleies kun til grupper, der minimum 1 voksen har ansvaret.
 2. Sko skal ikke benyttes.
 3. Løse gjenstander i lommer og på kropp skal taes av ved trening.
 4. Sett alltid tilbake brukt utstyr etter bruk.
Friidrettshallen
 1. Utstyr som brukes skal alltid settes tilbake.
 2. Piggsko kun der det er dekket tiltenkt piggsko.
 3. Utøvere som blir tatt i å bruke piggsko på tribuner og trapper i legges en bot på      3500kr
Gymnastikksalen
 1. Utstyr som utplasseres i salen skal ryddes bort etter endt trening
 2. Bruk utstyr og sko i salen som ikke skader parketten
 3. Vis hensyn til brukere i andre saler, spesielt med henblikk på lyd og annen støy
 4. Spesiell avtale ang utplasserte spinnigsykler frem til august 2013 (gjelder ikke lyd og støy)