Åpner klatreveggen, turnhallen og treningssenteret

booking
Steinkjerhallen fra lufta

Åpner klatreveggen, turnhallen og treningssenteret

Endelig åpner vi for publikum igjen!

Steinkjerhallen forholder seg til Folkehelseinstituttets smitteveileder, og reglene om 1 meters avstand og håndvask både når ved ankomst og når du drar gjelder naturligvis også hos oss.

I tillegg kommer hver enkelt idretts smitteveileder. Trening i klubbregi følger disse reglene.

Alle som skal trene i Steinkjerhallen må registrere seg ved ankomst med navn, dato, tid inn, tid ut og type aktivitet. Bakgrunnen for registreringen er smittesporing. Listen oppbevares hos Steinkjerhallen i 10 dager før den makuleres.

Styrkerom

Styrkerommet åpner tirsdag 16. juni kl. 1530.

Regler for trening på styrkerommet:
Spray og tørk av utstyret før du trener.

Spray og tørk av utstyr etter bruk.

Hold 1 meters avstand til andre.

Max 20 personer i styrkerommet

Gjør deg gjerne kjent med smitteveilederen før du kommer.

Klatreveggen

Klatreveggen åpner onsdag 17.juni kl. 15.30.

Regler for klatreveggen:

Du kan enten bruke eget utstyr eller leie hos oss.

Hold 1 meter avstand til andre.

Sprit hender før 1. klatring på enkeltrute.

Sprit hender ved skifte av rute.

Max 20 personer i klatreveggen samtidig.

Klatring følger smitteveileder til treningssenter. Gjør deg gjerne kjent med smitteveilederen før du kommer.

Turnhallen

Bursdager eller private arrangement tilbys ikke.

Turnforeninger/idrettslag følger sin idretts smitteveileder.

Renhold

Steinkjerhallen renholder alle tilgjengelige flater daglig og øker frekvensen etter antallet besøkende.

Tilbake til nyhetsarkiv