Delvis åpning av Steinkjerhallen

booking
Steinkjerhallen fra lufta

Delvis åpning av Steinkjerhallen

Flerbrukshallen og friidrettshallen kan nå åpnes på forespørsel. Turnhallen, klatreveggen og treningssenteret kan tidligst åpne 15. juni.

Sentrale helsemyndigheter har gitt klarsignal for åpning av idrettshaller under forutsetning av at smittevernreglene overholdes. Også de lokale helsemyndighetene har gitt klarsignal for åpning og bruk av Steinkjerhallen.

Det er likevel gjort avgrensninger i åpningen av Steinkjerhallen.

Det presiseres at hvert lag og lagleder har ansvaret for at smittevernreglene blir overholdt.

Flerbrukshallen

Flerbrukshallen kan åpnes på forespørsel. Her henvises det til hver enkelt idretts veileder om ivaretakelse av smittevernet. Leietaker bes ta kontakt med [email protected]

Friidrettshallen

Friidrettshallen kan åpnes på forespørsel. Her henvises det til hver enkelt idretts veileder om ivaretakelse av smittevernet. Leietaker bes ta kontakt med [email protected]

Garderober

Garderobene vil ikke være åpne.

Turnhallen

Turnhallen vil dessverre ikke åpnes siden det ikke er mulig å gjennomføre godt nok renhold på gripeflater ihht. smittevernreglene. 

Hallens utforming med mange matter, støtputer og skumgummi vanskeliggjør også renholdet ihht. smittevernregler. 

Tidligste dato for åpning kan være 15. juni.

Klatrevegg og buldrerom

Klatrevegg og buldrerom vil dessverre ikke åpnes da det ikke vil være mulig å gjennomføre godt nok renhold på gripeflater ihht. smittevernregler. 

Tidligste dato for åpning kan være 15.juni.

Treningssenteret

Treningssenteret vil være stengt. Dato for åpning er 15.juni.

Gymsalen

Gymsalen vil være stengt grunnet tilgang til turnhall og buldrevegg.

Dansesalen

Dansesalen er tatt i bruk av Steinkjer videregående skole som klasserom, men kan brukes hvis leietaker flytter 35 pulter og stoler og setter disse tilbake igjen etter endt trening.

Bursdager

Bursdager og lignende arrangement vil det foreløpig ikke være mulig å gjennomføre.

Tilbake til nyhetsarkiv