Steinkjerhallen – mulighetenes arena

booking
Steinkjerhallen fra lufta

Steinkjerhallen – mulighetenes arena

Styret i Steinkjerhallen AS har vedtatt at visjonen for vårt videre arbeid er at Steinkjerhallen er mulighetenes arena.

Kjerneverdiene aktivitet – glede – samspill skal gjenspeiles i all aktivitet.

Innholdet i strategien skal utvikles langs tre akser:

Strategi 1 – økt aktivitet. Tiltakene vi skal utvikle skal nå målene om å øke aktiviteten, fortette arealene og øke næringsutleien

Strategi 2 – økt kjennskap og omdømme. Tiltakene vi skal utvikle skal nå målene om å være et godt vertskap og synliggjøre Steinkjerhallen som en samfunnsaktør

Strategi 3 – forbedre, drifte, vedlikeholde og videreutvikle. Tiltakene vi skal utvikle skal nå målet om å forvalte og utvikle anleggsmassen som den er en ettertraktet arena

Strategien følges av en langtidsplan som følger langtidsbudsjettet og årlige handlingsplaner.

Her kan du lese strategien vår.

Tilbake til nyhetsarkiv