Uorganisert trening er talentutvikling!

booking

Uorganisert trening er talentutvikling!

Flere ungdommer benytter hallen daglig selv om de ikke har faste treningstider. Enten til egentrening eller til uorganisert ballek.  Mange andre haller kaller disse ungdommene for både hallrotter og snyltere. Vi i Steinkjerhallen kaller dette talentutvikling, og ønsker gjerne et yrende liv i hallen.

Så lenge man ikke okkuperer eller forstyrrer organiserte treninger og opptatte hallflater, ønsker vi gjerne at ungdommen benytter ledige hallflater til egentrening og talentutvikling.

Men vi har noen enkle kjøreregler for alle som bruker hallen:

  • Vær høflig og snill
  • Ikke forstyrr de andre som trener, de utvikler også sitt talent
  • Rydd opp etter deg
  • Ser du noen som gjør noe galt, si fra til dem eller si fra til voksne eller til de som jobber i Steinkjerhallen

Følger du disse reglene er du alltid velkommen til Steinkjerhallen 🙂

Tilbake til nyhetsarkiv