Klatring

booking

For å ha lov til å klatre trenger du tre ting i tillegg til utstyr; Bratt-/topptaukort, utfylt ansvarserklæring.

 

 1. Utstyr – enten eget utstyr eller du kan leie hos Steinkjerhallen.
 2. Bratt-/topptaukort. Kursoversikt finner du på Steinkjer Klatreklubbs sine sider her.
 3. Ansvarserklæring. Du kan fylle ut ved ankomst eller fylle ut skjemaet lenger ner på denne siden.
  Du trenger bare å fylle ut ansvarserklæringen en gang. Er du under 18 år, må en av foreldrene dine signere.
 4. Årskort og priser.

 • ANSVARSERKLÆRING Steinkjerhallen Klatring

  Steinkjerhallen Klatring regler

  • 1. Alle har lov til å buldre. Ikke gå under andre som buldrer. Du har selv ansvaret for at andre som buldrer ikke faller på deg.
  • 2. Alle har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.
  • 3. Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer. Hvis både den som sikrer og den som klatrer er under 14 år, skal begge minst ha Topptaukort, også på lave vegger.
  • 4. LED-/Brattkort gir adgang til å sikre på led på alle vegger. Kortet skal henge i selen når du sikrer. Hvis både den som sikrer og den som klatrer er under 15 år, skal begge ha Brattkort for å sikre på led, også på lave vegger.
  • 5. Du har lov til å veilede én ikke sikringskyndig person som sikrer om gangen hvis du er minst 18 år og har Topptaukort (kun topptau) eller Led-/Brattkort ( topptau og led). Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal være på bakken, ha fullt fokus på den som sikrer og holde i tauet hele tiden. Du skal ikke samtidig sikre andre.
  • 6. Enhver form for lønnet instruksjon i klubbens lokaler skal kun skje etter avtale med Steinkjerhallen AS.
  • 7. Steinkjerhallen AS kan henvise til buldring og inndra Topptaukort eller Brattkort dersom det ikke sikres forsvarlig.
  • 8. Småbarn skal være i følge med voksen og holdes under oppsyn hele tiden. Støynivået skal holdes moderat.
  • 9. Alle som klatrer skal være medlem eller bestilt enkeltbilletter. Medlemskap tegnes hos Steinkjerhallen AS
  • 10. Steinkjerhallen AS’s personale vil foreta stikkontroller.

  Ansvarserklæring

  • i. Steinkjerhallen Klatring forplikter seg til å holde klatreveggene inkl. faste topptau, buldreveggene, resten av anlegget, og utleieutstyr i forsvarlig stand
  • ii. All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende buldrer i hodet.
  • iii. All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i fallsonen til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet; dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når du sikrer, be uvedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at din klatrer faller i hodet på dem.
  • iv. Alle kunder som har lært å sjekke om klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, skal selv sjekke at klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre kameratsjekk, både når man klatrer på egenhånd og når man deltar på kurs, grupper eller andre klatreaktiviteter i Steinkjerhallen Klatring regi, og uansett om man bruker eget utstyr eller utstyr leid av Steinkjerhallen Klatring. Faste topptau regnes som del av anlegget og det forventes ikke at kunden sjekker de faste topptauene.
  • v. Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.
  • vi. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget forplikter du deg til å melde fra til personalet.
  • vii. Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv eller andre i fare, forplikter du deg til å melde fra til personalet.
  • viii. På Treningsgrupper tau for voksne og Voksne med barn-grupper har deltakerne adgang til å ta det samme ansvaret på gruppene som når de klatrer på egenhånd utenom gruppen. Deltakerne har anledning til å be instruktøren om hjelp til kameratsjekk og sikring. Ved å klatre uten å ha bedt instruktøren om hjelp, tar du selv ansvaret for kameratsjekk og sikring, og fritar instruktøren og Steinkjerhallen Klatring for det samme ansvaret.
  • ix. Steinkjerhallen Klatring ansvarsforsikring dekker Steinkjerhallen Klatring ansvar (pkt i). I tillegg bør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.
 • MM slash DD slash YYYY
  Jeg har lest og forstått Steinkjerhallen AS’s regler for klatring og ivaretakelse for anlegget, og skriver med dette under på ansvarserklæringen.