Hvordan legger man til rette for idrettsglede?

booking

Hvordan legger man til rette for idrettsglede?

– Kompetente trenere og aktivitetsledere er en viktig faktor for å kjenne på idrettsgleden. Det sa Truls Roaas, trener og høgskolelektor i idrettsvitenskap ved Nord universitet, i forbindelse med Steinkjerhallens interessentkveld 19. januar. Roaas understreket et det ikke fins noen fasit på dette, men at skole og idrettslag må tenke igjennom hvilke områder som må forbedres for at flere skal få oppleve idrettsglede. I tillegg til kompetanse hos trenere og aktivitetsledere ber Roaas om at følgende områder vektlegges:

–          Forsterke mestringsfølelsen. Det er ingen motsetning mellom å være seriøs og ha det moro. Mestringsfølelsen forsterkes også ved å få bekreftelse og oppmerksomhet fra andre

–          Hvilke faktorer motiverer hver enkelt til å møte opp på neste trening?
–          Trygghet med gode relasjoner
–          Vektlegge lekTruls Roaas

Steinkjerhallen ønsker at aktørene i hallen lærer av hverandre. Torsdag kveld orienterte Randveig Stein fra Steinkjer friidrettsklubb om klubbens arbeid med funkisidrett. Klubben var også nominert til inkluderingsprisen til Norges Idrettsforbund i forbindelse med idrettsgallen 7. januar 2017. IMG_2586

Lars Lervik fra Beitstad turn og Olympiatoppen snakket om basistrening og hvilken betydning dette har for alle idrettsutøvere. Lervik ønsker å bidra med sin erfaring og kompetanse til alle idretter som tar kontakt.

Steinkjerhallen ønsker å være en arena for faglige møteplasser, og neste interessentmøte vil være i oktober 2017.IMG_2587

 

Tilbake til nyhetsarkiv